Menü
Sürdürülebilirlik Politikası

1. Hawaii Hotel Olarak Kalite, Gıda Güvenliği, Sosyal ve Çevre Politikası;
Hawaii Hotel tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir.
Toplam kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını korur, geliştirir ve etkinliğini sürekli kılarız. İçinde yaşadığımız
çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri
eksiksiz yerine getiririz. Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve yerel toplumun çevre bilincini çevre politikalarımız ve vasıtasıyla yükseltmeyi,
benimsemesini teşvik ederiz.
Otelimizin misafirlerine ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için: Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulaması ile hijyen şartlarını ön planda tutar,
sağlıklı gıda üretimi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat hükümlerine uyar, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve
faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek yenileriz.
2. Bölge Turizmine ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız;
Hawaii Hotel Marmaris Belediyesi alt yapı birliği üyesidir. Atıklarımızın ayrıştırılarak, geri dönüşümü olabilecek atıkların ekonomiye kazandırılması,
tehlikeli olanlarının bertarafı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz.
Çevre Yönetim Sistemini bünyemizde kurarak tüm departmanların çevre boyutlarını inceler, çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilir bir turizm için
minimum düzeyde tutarız.
Çalışanlarımıza da çevre konusunda eğitimler verip ilişki içinde oldukları çevreyi korumalarını sağlayıp toplumun talep ve beklentilerine hitap etmekteyiz.
Hawaii Hotel Çevreye Saygılıdır;
• Endemik bitki türlerini bünyemizde barındırarak doğal yaşamı desteklemekteyiz.
• Nesilleri tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta cinsi kaplumbağaların üreme bölgesine yakın bir bölgede bulunduğumuz için otelimize gelip de
bölgeye ziyarete gidecek misafirlere bölge ile alakalı dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi veririz.
• Bahçemizde damlama sistemiyle verimli sulama yapılarak su ve elektrik tasarrufu sağlarız,
• Güneş Enerjisi panellerimiz ile doğal kaynakların korunmasında destek veririz.
• Odalarda tasarruflu havlu kullanımı ile ilgili uygulamalar ve çevre el kitapcıkları hazırlarız.
• Gıda Allerjisi olabilecek misafirlerimiz için gıdalarımızın reçetelerini misafirlerimize sunarak onlara kılavuzluk ederiz.
3. Yerel İlişkilerimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Bölgedeki Üretimi Teşvik Amaçlı Olarak;
Sürdürülebilir çevreye yönelik satınalma politkamız doğrultusunda mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın alırız. Sektörümüzde ilgili yasal
mevzuatlara ve gerekliliklerede uymayı taahüt ederiz. Yereldeki Sivil Toplum kuruluşlarını destekleyerek yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı
taahhüt ederiz. Yerel halkın örf ve adetlerine saygı duyarak onlara zarar vermeden devamlılığımızı sağlamaktayız.
Ürünlerimizi alırken misafir memnuniyetini etkilemeyecek düzeyde lokal kaynaklardan temin ederiz, bu sayede gereksiz taşıma olmadığı için CO2
salınımını azaltmış oluyoruz.
Tedarikçilerimizle iyi ilişkiler kurarak alınan malzemelerin karşılığının zamanında ödenmesini sağlarız.
Otelimizde konaklayan misafirlerimize tarihi eserler, müzelere, çevre restaurant ve alışveriş merkezleri hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler veririz.
4. Sosyal Politikamız;
Uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını desteklemek ve izlemek, faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken çalışanların sağılığını, refahını ve çevrenin
korunmasını sağlamak. Çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer veririz. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar,
vb) sürecinde deneyim,beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim /değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese millet , ırk, din, inanç yaş, tabiiyet, cinsel
yönelim,medeni durumu, gebelik, engellilik, sendika üyeliği ve siyasi düşünce gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana
yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar gibi kurumsal sosyal sorumluluk
alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.
Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri; huzur ve düzen içeresinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama,
sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle
tolerans gösterilmemektedir. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. Çalışanların öneri ve şikâyetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli
imkanlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir.
5. İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak;
Mevzuat ve yasal olarak belirlenmiş kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde, iş kazalarına ve meslek
hastalıklarına yol açabilecek olan tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek, çalışanlarımızı, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz için güvenli ve sağlıklı ortamlar
sunmak, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime bilinç artırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği
sisteminin daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir.
6. Çocuk İstismarı Politikası;
Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslarası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimser, her türlü
çocuk istismarına karşı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine karşı
tavrı vardır ve kanunlarla belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmaz, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime (çalışanlar, misafirler ve
tedarikçiler) bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm
kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Herhangi bir problemde Yönetim tarafından polise ihbar edilecektir.

Rezervasyon Hattı
0252 345 04 32
Online Rezervasyon