Menü
KKVK

A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Türkiye’de Turizm Otelcilik ve Konaklama sektöründe Marmaris’te kurulu oteli ile faaliyet gösteren Hawaii otelcilik ve turizm işlt.tic A.Ş bünyesinde bulunan Hawaii Otel (bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır )

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede kişisel verilerin korunması politikamız hakkındaki aydınlatma metnini aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

Şirketimizin belirlenen veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına, saklanmasına ve imhasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikaları arasında olup, şirketimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

Başvuru Adresi : Çıldır mah.228.sk no:3 Marmaris Muğla

Başvuru E-Posta : [email protected]

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:


 

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVKK’ya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Ayrıca, şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;

a. Çağrı merkezimizi/whatsapp hattımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda,

b. Şirketimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,

c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,

d. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda

kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

a. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

b. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,

c. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,

d. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,

e. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,

f. Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),

g. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,

h. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesisimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,

i. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,

j. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

k. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

l. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

amaçlarıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirketimiz ve ilişkili şirketler/kuruluşlar ile aşağıda (E) maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.


C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Gizlilik Politikası

 

Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi, şirketimize aittir ve şirketimiz tarafından işletilmektedir. Web sitemizi kullanmak suretiyle, web sitemiz yoluyla elde edilen ve toplanan kişisel verilerin kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Şirket, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerli olup, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde geçerli değildir. Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık değilseniz, lütfen bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

Sizler kişisel verilerinizi açık rızanız ile paylaşmadığınız takdirde, sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden şirketimizin herhangi bir kişisel veri toplamayacağı konusunda tarafınızı temin ederiz. Kişisel verilerinizi paylaştığınızda, Gizlilik Politikasının şartları doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş olmaktasınız.

Paylaşabileceğiniz kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanır:

• E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek

• Basılı yayınlar ya da diğer yazışmaları göndermek

• Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek

• Rezervasyon isteklerinizi işlemek ve hesabınızı yönetmek için

• İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak ve

• Web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak.

Bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih ettiğiniz takdirde, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi rezervasyon yapmak, iş başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-bildirimlerde bulunmak veya bize elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan yararlanamayacaksınız.

D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK’nın 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVKK’ya uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları şirketimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için yukarıda belirtilen Hawaii Otelcilik ve turizm işlt tic. A.Ş’ye; yanı sıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:

Şirketimiz, KVKK’da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

G. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;

i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz,10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

KVKK’ya uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

I. Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

• Şirketimiz ve ilişkili kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntemle Şirketimize iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu [email protected] adresimize kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda mail atarak yapabilirsiniz.

i.Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazının imzalı bir nüshasını;

Hawaii Otel –Çıldır mah.228.sok No:3 Marmaris - Muğla / Türkiye

adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ( Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz.

ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Rezervasyon Hattı
0252 345 04 32
Online Rezervasyon